BLODCANCER

Blodcancerfonden är en ideell stiftelse med 90-konto som bildades 1987 av Blodcancerförbundet. Fondens arbete syftar till att stödja blod- och blodcancerforskning inom vuxenhematologin i Sverige. Insamlade medel går till utbildning av vårdpersonal, omvårdnadsprojekt samt till blod- och blodcancerforskning. Fonden riktar sig särskilt till yngre forskare och strävar även efter att vara ett värdefullt stöd för landets sjuksköterskor inom hematologi.

ELLWI stöttar Blodcancerfonden med ett flertal produkter där en del av vinsten går till fonden.